Om kredsen

Velkommen til Gribskov-Halsnæs Lærerkreds - kreds nr. 34

Gribskov-Halsnæs lærerkreds har ca 500 medlemmer og ca 150 pensionister og dækker 2 kommuner: Gribskov og Halsnæs med i alt 11 folkeskoler, 2 tiendeklasses centre, PPR mm. Kredsen ledes af en kredsstyrelse på 6 medlemmer, valgt på generalforsamlingen. Der holdes generalforsamling hvert år og der er valg til kredsstyrelsen hvert 2. år.

Kredsen er repræsenteret i FAK (foreningen af kredse i Nordsjælland), hvor vi har en tæt kontakt til hovedstyrelsen. Kredsformand, næstformand og 2 kredsstyrelsesmedlemmer er delegeret til DLF's kongres, som er foreningens øverste myndighed.

Kredsen har kontor på Jernbanegade 6 i Frederiksværk, hvor vi har åbent dagligt. Se åbningstiderne under kontoret.

Medlemsskab

Indmeldelse sker via DLF's hjemmeside; www.dlf.org. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at henvende dig til kontoret eller til din tillidsmand. Når du er medlem af Gribskov Lærerkreds og dermed også af DLF.:

  • kan du få råd og vejledning omkring dine ansættelsesforhold
  • har du mulighed for at deltage i foreningens arrangementer
  • kan du få juridisk- og i særlige tilfælde økonomisk bistand
  • mulighed for at søge krisehjælp
  • og meget mere; se her

Husk, at melde dig ind senest 3 måneder inde i din ansættelse, så får du bl.a. dit kontingent billigere de første 6 måneder, hvis du ikke har været medlem før.