Kalender

Kalender 2022

18. marts generalforsamling

14. september intro for nyansatte

Uge 46-47 løntjek

December; julefrokost for pensionisterne

Kalender 2021

11/6 Generalforsamling

September Møde for nyansatte

8-9/10 Medlemskursus

Uge 46-47 Løntjek

December Julefrokost for pensionisterne